Het Erf exterior 3
DUURZAAMHEID

De woningen op Het Erf zijn gasloos en comfortabel.

Bolton past duurzame, secundaire grondstoffen en circulaire materialen toe op bouwprojecten. 

Het erf duurzaam 2
Het erf duurzaam
DUURZAAMHEID

Het Erf wordt natuurinclusief gebouwd, wat een positieve impact heeft op de lokale biodiversiteit.

Dit uit zich niet alleen in de beplanting van het erf, die zorgvuldig en insectvriendelijk gekozen is. Insecten zijn immers belangrijk voor de bestuiving. We plaatsen ook duurzame nestkasten en nestpannen voor boerenzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Uiteraard worden ze op de juiste hoogte en de juiste plek aangebracht, zodat de dieren er veilig hun nesten in kunnen bouwen.

Zonnepanelen

voorbereiding laadpalen

Natuur

Besparing 

Groen-
voorziening

Warmtepomp

Dit zijn de duurzame mogelijkheden

Zonnepanelen:          

Kunt u via de ruwbouwopties kiezen. Hiermee worden de woningen energieneutraal.

voorbereiding laadpalen:

Kunt u via de kopersbegeleiding kiezen.

Natuur:                     

Bestaande bomen worden zo veel als mogelijk behouden. Met name de grote platanen aan de voorzijde zijn een huis voor veel fauna. In de bebouwing wordt nestgelegenheid opgenomen voor de huismus, zwaluw en vleermuis.

Besparing:            

Met een warmtepomp in eigendom is het energieverbruik beperk en het klimaat in huis zeer behaaglijk.

Groenvoorziening:

Er wordt een wadi aangebracht die hemelwater vertraagd afvoert. De erfafscheiding tussen privé en mandelig wordt groen uitgevoerd. 

Warmtepomp:       

U woning is standaard voorzien van een bodemwarmtepomp. 

Ontwikkelaar

Zegveldse Uitweg 1
3443 JE Woerden

Aannemer

Zegveldse Uitweg 1
3443 JE Woerden

Makelaar

Anne Frankkade 25
2406 DH | Alphen a/d Rijn
0172-460808
nieuwbouw@drieman.nl